KNIL

Jawel, daar sta ik dan in boekwinkel De Kler met het boek in handen: Een eervol bestaan, de geschiedenis van het KNIL 1814-1950 (Prometheus, 2022)

KNIL dat is: Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Met ingang van 1948 heette het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger. Dat alleen al is iets waarvan je zegt: waarom? 

Voor dit boek had ik meer van dergelijke vragen. Ik wilde vooral weten wat het KNIL was, wie het KNIL vormden en hoe het leger zich ontwikkelde. En natuurlijk ook: waar bleven de KNIL-militairen toen het leger in 1950 werd opgeheven?

Wat staat er dan in?

In dit boek staat die ontwikkeling. Op twee manieren: via een gemakkelijk leesbaar verhaal over de historie, en via de stemmen van toen. Ik verzamelde een enorme hoop documenten, dus brieven, liedjes, krantenartikelen, nota’s enzovoort, van die tijd zelf. 

Dus: het KNIL komt zelf aan het woord. En de tijdgenoten. De 50 afbeeldingen vertellen ook een verhaal. Denk alleen al aan de olifanten op Sumatra.

Op de video vertel ik meer over het boek. U ziet ook de inhoudsopgave voorbij komen, dan kunt u het even op pauze zetten.

Juist in deze tijd vol discussie over het koloniale verleden is het belangrijk kennis van zaken te hebben. Dat doet het verleden recht, en daarmee de generaties die voor ons hebben geleefd.

Wat een titel

Over de titel krijg ik vragen. Snap ik. Die citeer ik van een poster uit 1938. Toen was het een eervol bestaan: militair van het KNIL, het Koninklijk-Nederlands Indische Leger. Nu is het beladen: militair in Indië. Wanneer veranderde dat en waarom?
Wie op een rustige en genuanceerde manier nadenkt over dit koloniale verleden, komt verder.

Kennis

Kennis van het KNIL is dan belangrijk. Want wat was dat eigenlijk: het KNIL? Iedereen heeft er meteen een mening over, maar toch is de geschiedenis ervan relatief onbekend.

Praktische informatie

Een eervol bestaan. De geschiedenis van het KNIL 1814-1950. Omvang: 416 pag., 50 ill. 35 euro, gebonden – hardcover. Bestellen bij de lokale boekwinkel of bij uitgever Prometheus: klik en kijk hoe dat gaat